6. veľkonočná nedeľa „A“

Sk 8,5-8.14-17 (prvé čítanie, 6. veľkon. ned. A) – vo vytrvalej službe Slovu aj popri ziskuchtivých

Po Štefanovej smrti Skutky opisujú príbeh ďalšieho zo siedmich – Filipa. Popri Šavlovi a Petrovi je treťou postavou, ktorá sa úzko spája so Štefanom. Nachádza sa v druhej časti Skutkov – je Štefanovým kolegom, nazývaným aj „evanjelista“ (Sk 21,8). Filipov príbeh ohraničuje Pokračovať na 6. veľkonočná nedeľa „A“

5. veľkonočná nedeľa „A“

Sk 6,1-7 (prvé čítanie, 5. veľkon. ned. A) – o službe Slovu a spoločenstvu

Peter vkladá ruky na Štefana a šiestich (Fra Angelico, Kaplnka Mikuláša V.)

Liturgická stať (Sk 6,1-6) otvára v Skutkoch apoštolov druhú veľkú časť „svedectvo mimo Jeruzalema“ (Sk 6,1 – 11,26). Aj keď Lukáš ešte stále opisuje numerický rast Ježišových svedkov, nezdôrazňuje už iba počet všetkých, ale predkladá „potrebu“ rastu počtu vodcov, resp. tých, ktorí budú slúžiť Pokračovať na 5. veľkonočná nedeľa „A“

Sedem hrobových kameňov – veľkonočne

Hrobový kameň (golel), Nazaret (1. stor. po Kr.) (B. Strba)
Hrobový kameň (golel), Nazaret (1. stor. po Kr.)

Evanjeliá spomínajú odvalený hrobový kameň, ktorý našli ženy po Ježišovom zmŕtvychvstaní (Mt 28,2; Mk 16,4; Lk 24,2; Jn 20,1). I dnes v Nazarete je podobná zaujímavosť z Ježišových čias, tak trochu súvisiaca so smrťou a zmŕtvychvstaním. Ide o kruhový kameň, po hebrejsky golel, ktorý sa nachádza v archeologickom priestore hlboko pod domom Kongregácie sestier z Nazareta. Viac o hroboch a vzkriesení niekoľkých ľudí v Písme v priloženom malom príspevku Sedem symbolických kameňov – hrobových.