Milosrdenstvo v Novom zákone u benediktínov

Zmŕtvychvstalý Kristus a Adam (Rupnik, 2006)
Zmŕtvychvstalý Kristus a Adam (Rupnik, 2006)

Benediktínsky Kláštor Premenenia Pána v Sampore v spolupráci s Katedrou biblických vied Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pracovisko Badín, organizuje v dňoch 21.-23. októbra 2016 v priestoroch Kláštora v Sampore tretí biblický víkend Listovanie Bibliou s témou Milosrdenstvo v Biblii II. – v Novom zákone. Motívom milosrdenstva na rôznych stránkach Nového zákona (program tu) budú prítomných sprevádzať prednášajúci Sr. Dagmar Kráľová FMA a Blažej Štrba. Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom www.benediktini.sk alebo aj u o. Františka Štrbu OSB Continue Reading

Lukáš a Skutky apoštolov

Slepec pri Jerichu
Slepec a Ježiš

“Grécke slovo eleos sa vyskytuje 6-krát v Lukášovom evanjeliu a zohráva kľúčovú úlohu pre správne chápanie Božieho milosrdenstva… Boh preukázal milosrdenstvo Alžbete a počala (1,58) a Samaritán preukázal milosrdenstvo poranenému človekovi (10,37).” (s. 22) Samaritán neodpúšťal, ale konkrétne pomáhal biednemu človeku. V predložených skriptách Lukáš a Skutky apoštolov sú podobne Continue Reading

Osobnosti našej viery

Ilustrácia behu viery   (2Tim 4,7) (J. Jáger)

V mesiaci október, v ktorom si ctíme viac i starších ľudí vydal Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne a Univerzita Komenského malú monografiu venovanú veľkým osobnostiam našej náboženskej histórie. Monografia s názvom Osobnosti našej viery (obsah) predkladá osobnosti, ktoré vo svojej dobe boli znamením ľudskosti, svedkami vernosti a niektorí i priekopníkmi vedy. Predstavuje tie stránky ich života, ktorými podnecovali k skutkom v prospech spoločného dobra a slobody i rozvoja spoločnosti, v ktorej žili. Odvaha týchto ľudí a ich počiny by nemali zaniknúť ani v postmodernejContinue Reading