V dlani

Zmŕtvychvstalý – záhradník

On zvíťazil už,

keď my sme spali.

Záhradný muž

vyšiel spoza skaly.

Zasadil život

do srdca zeme.

Počúvaj tlkot.

Klíči, prirodzene.

Celý vinš tu.

Ježiš dal Veľkej noci nový rozmer

ilustračný obrázok, víno a maces

Veľká noc je pre kresťanov najdôležitejším sviatkom. Čo o jej slávení vieme pred ukrižovaním a zmŕtvychvstaním Ježiša? O židovskom Pesachu, kresťanskej Pasche a tiež o rozdiele medzi baránkovou a Ježišovou krvou sa možno dočítať v Katolíckych novinách, č. 13-14 (2021) priamo na webstránke týždenníka – tu.

Mysleli si, že je Ježišovým otcom

Spoľahlivá zmienka z evanjelií

Jozefov sen (Gandolfi, 1790)
Jozefov sen (Gandolfi, 1790)

Staršia tvár, väčšia brada a batoľa Ježiško v rukách, alebo malý chlapček stojaci popri ňom – to je štandardné zobrazenie, ktoré od stredoveku tradujú maliari, ktorí chceli predstaviť sv. Jozefa. Občas ho kreslili so stolárskymi atribútmi, ako píla, či kladivo inokedy s pučiacou palicou, ako symbolickým odkazom na Jeseho výhonok, z ktorého má vzísť Davidovský Mesiáš. Až neskorý apokryfný životopis Dejiny sv. Jozefa z 5. stor. predpokladá, že Jozef mal …