Kroměříž – duchovné cvičenia

Kostol sv. Mořice

V dňoch 14. – 20. augusta 2022 sa v arcibiskupskom gymnáziu v Kroměříži konali duchovné cvičenia, ktoré organizovala komunita blahoslavenstiev. Témou bolo Šťastie a blahoslavenstvá v Starom i Novom zákone. Niektoré z prednášok boli sprevádzané prezentáciami, ktoré si môžete voľne stiahnuť tu:

Blahoslavenstvá (1) – úvod

Blahoslavenstvá (2) v Žaltári

Blahoslavesntvá (3) v Novom zákone