Konferencia o prorokoch

Nové pohľady výskumu biblických postáv priniesla medzinárodná biblická konferencia, ktorá v dňoch 13. a 14. decembra 2019 v Badíne združila odborníkov z rímskokatolíckeho, gréckokatolíckeho, pravoslávneho, evanjelického i židovského akademického prostredia.

Nečakane

Narodenie (Geertgen tot Sint Jans, 1480)

Vinš nesmelo,
predkladám.
To by sa nesmelo
podliehať náladám.

Prišiel nečakane… (celý vinš tu)