Nehovorí…

Z prázdneho hrobu
Surrexit – vstal z mŕtvych
Boh nehovorí.
Nesie iba to,
s čím každý sa borí 
a kráča hrbato. 

Z poloprázdna ulíc
slabosť i strach zíva.
V bytoch nie blízkosť líc,
lež ťažoba sa skrýva.

Zomrel. Nehovorí.
Je s nami, tu i tam
keď choroba korí
či smrť, či zrady klam.

V hrobe nehovorí
a zbavil nás zlého,
čo každý z nás tvorí
kašľúc na iného.

Vychádza z hrobu
s dychom „Pokoj!“ nám.
Odňal zla porobu,
vyliečil bolesť z rán.

Vstal z mŕtvych Ježiš.
Opäť ide k nám
spýtať sa: „Veríš,
že rád Ťa mám?“

Surrexit Kristus
v tebe, i vo mne
zdieľaj ten status
v noci i vo dne.

Veľká noc, Jeruzalem 12. 4. 2020, B.Š.

[Text v pdf tu]

krátka krížová cesta

Dlažba z pretória (Jeruzalem)

S predlžujúcimi sa jarnými dňami sa predlžujú aj dni mnohých ľudí; dôvod každý odhadne rýchlo – pochádza z nezvyčajnej pandemickej situácie, ktorá modernú spoločnosť odmocňuje.

Z benediktínskeho vydavateľstva AbvvoB vyšla Krátka krížová cesta (na stiahnutie tu), ktorá Vám môže skrátiť i spríjemniť nepríjemné dni. Aj preto, že si môžete do nej značiť Vy sami. Vedie totiž k oživeniu vzťahu k tomu, ktorý je život.