Dôvody nespokojnosti

Pri vodách Meríby mali Izraeliti spor s Mojžišom (Nm 20,1-13). Experti vykladajú dôvod tohto sporu, ktorý je vyjadrený v Num 20,4-5, ako prejav nostalgie za dobrým životom v Egypte. Predložená štúdia La ragione della scontentezza in Nm 20,5 navrhuje iné chápanie nespokojnosti ľudí. Pokiaľ ide o textový podklad siedmich konkrétnych textov s postupnosťou o eisode – vstupe (do Zasľúbenej zeme), štúdia predkladá, že ľudia neboli spokojní so súčasnou situáciou, pretože boli ochotní skôr pokračovať na ceste do Zasľúbenej zeme, než aby sa vrátili späť do Egypta. Spor mali teda s Mojžišom kvôli otáľaniu vodcov postupovať v ceste podľa prísľubu.

Jaskyne v Biblii

Nachádzajú sa jaskyne aj v Biblii? Áno, hoci sa ich nespomína tak veľa, ako ich máme na Slovensku. Všetky sú prístupné a nie sú nebezpečné. A i keď sú pomerne malé, o ich úlohe to nemožno povedať. Stačí si iba nalistovať príslušné stránky. V nasledujúcich statiach príspevku Jaskyne v Biblii z Pútnika svätovojtešského 2021 sa spustíme do jaskynných priestorov v Biblii a staneme sa tak amatérskymi biblickými speleológmi. Dúfam, že sa nestratíme :).