V dlani

Zmŕtvychvstalý – záhradník

On zvíťazil už,

keď my sme spali.

Záhradný muž

vyšiel spoza skaly.

Zasadil život

do srdca zeme.

Počúvaj tlkot.

Klíči, prirodzene.

Celý vinš tu.

Ježiš dal Veľkej noci nový rozmer

ilustračný obrázok, víno a maces

Veľká noc je pre kresťanov najdôležitejším sviatkom. Čo o jej slávení vieme pred ukrižovaním a zmŕtvychvstaním Ježiša? O židovskom Pesachu, kresťanskej Pasche a tiež o rozdiele medzi baránkovou a Ježišovou krvou sa možno dočítať v Katolíckych novinách, č. 13-14 (2021) priamo na webstránke týždenníka – tu.