Výkrik lekára z Lombardie

O víruse, smrti a o Bohu

Nasledujúce svedectvo pochádza od 38-ročného lekára z Lombardie, Juliana Urbana.

Covid D19

„Nikdy som si ani v tých najtemnejších nočných morách nepredstavoval, že by som mohol vidieť a zažiť, čo sa tu v našej nemocnici deje počas týchto troch týždňov. Nočná mora neprestáva, príliv sa zväčšuje a zväčšuje. Na začiatku bolo niekoľko, potom desiatky, potom stovky a teraz už nie sme ani viac lekári, ale stali sme sa triedičmi na páse a rozhodujeme, kto by mal zostať žiť a koho by sa malo poslať zomrieť domov, aj keď všetci títo ľudia platili talianske dane počas celého svojho života.

Až do posledných dvoch týždňov ja a moji kolegovia sme boli ateisti; čo je sčasti normálne, pretože sme lekári a naučili sme sa, že veda vylučuje prítomnosť Boha. Vždy som sa smial mojim rodičom, ktorí chodievali do kostola.

Biblický víkend 2020

Keď je niečo čo i len trocha zahalené tajomstvom, zväčša nás to láka. Zažili to aj rodiny s deťmi, ktoré sa od 17. do 19. januára 2020 stretli v Badíne v duchovnom centre. Zjednotilo ich Božie slovo so špeciálnym zameraním na Eucharistiu. Išlo o Biblický víkend. Viac o tejto aktivite si môžete vypočuť v archíve Rádia Regina (tu)

Prezentácia 1: Vyslobodenie z otroctva [k bohoslužbe] (Ex 14,5-15,2)

Prezentácia 2: Božie kráľovstvo medzi nami (Mk 1,9-15)

Prezentácia 3. Inaugurácia šťastného života (Lk 4,14-22)

Prezentácia 4: Božský pokrm pre spoločný život (Jn 6,1-15)

Konferencia o prorokoch

Nové pohľady výskumu biblických postáv priniesla medzinárodná biblická konferencia, ktorá v dňoch 13. a 14. decembra 2019 v Badíne združila odborníkov z rímskokatolíckeho, gréckokatolíckeho, pravoslávneho, evanjelického i židovského akademického prostredia.