Milosť v Lutherovej Biblii

ŠTRBA, Blažej: Milosť v moderných vydaniach Lutherovej Biblie a v banskobystrickej Biblii wittemberského vydania z roku 1555. In: LAPKO, Róbert (ed.) Martin Luther po päťsto rokoch [online]. Bratislava: Veda, 2018, s. 42-72. ISBN 978-80-89489-35-0.