Všetky príspevky BFS

O kňazoch na Karmeli

V piatok 11. júna 2010, na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a na záver Roka kňazov, bude téma biblického stretnutia s bosými karmelitánkami Kláštora Božieho milosrdenstva a Kráľovnej Karmelu v Detve práve Kňazstvo v Biblii a dnešný kňaz

Chesed, rechem a zedeq

V utorok 25. mája 2010 v rámci formačného cyklu kňazov banskobystrickej diecézy v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského, Blažej Štrba vo svojej prednáške Chesed, rechem a zedeq poukázal na význam starozákonných termínov “vernosť”, “milosrdenstvo” a “spravodlivosť” v ich vzájomných súvislostiach.