Pantokreator a 24 starcov, Chartres

Štúdia o rozzúrenom pomstiteľovi

Nah 1,2Rozzúrený pomstiteľ. Prieskum použitia hebrejského koreňa nqm s emotívnym podfarbením ako Božieho prívlastku

Staroveká hebrejská tradícia nielenže zakazuje pomstychtivosť a hnevlivosť, ale prikazuje ohľaduplnosť voči blížnemu: „Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého!“ (Lv 19,18). Naproti tomu tá istá biblická tradícia hovorí o hnevlivom, ba dokonca o pomstivom Bohu. Dnešnému čitateľovi je tak predložená tienistá stránka Boha. V čase vojen, genocíd a krvných pômst sa reč o Bohu pomstiteľovi môže zdať nebezpečná, ľahko zneužiteľná, ale ostáva aj dostatočne varovná a eventuálne aj múdro aplikovateľná. Ako pochopiť a následne vyložiť neľahké texty Biblie o Bohu, ktorý je nazlostený pomstiteľ? Predložená štúdia najprv (1.) objasní terminologickú problematiku, následne (2.) predstaví využitie hebrejského termínu נקם nqm a mimoriadny dôraz dá na (3.) texty Starého zákona, v ktorých Božia pomsta je emotívne podfarbená. Konklúzie (4.) na záver zúročia analýzy.