Archív kategorií: Aktuality

Konferencia o prorokoch

Nové pohľady výskumu biblických postáv priniesla medzinárodná biblická konferencia, ktorá v dňoch 13. a 14. decembra 2019 v Badíne združila odborníkov z rímskokatolíckeho, gréckokatolíckeho, pravoslávneho, evanjelického i židovského akademického prostredia.

Sophia in changing times

Kráľovské dvere (grécky ikona, Expozícia IKONY, Žilina)

Konferencia s názvom Sophia in changing times sa uskutočnila v Žiline v centre Expozícia IKONA, v budove HOUR v dňoch 11. – 12. 10. 2019. Vďaka tomuto centru a Teologickej fakultu TU sa na konferencii zišlo niekoľko desiatok účastníkov, tak aktívnych ako aj pasívnych, nielen zo Slovenska a Čiech, ale aj z Grécka, Ruska, Srbska, Talianska. Bohatý program je tu.