Archív kategorií: Aktuality

Slávnostný zborník pre Georga BraUlika

7. októbra 2021 bol na RKCMBF UK uvedený slávnostný zborník s názom Tvoje oči videli. Štúdie venované Georgovi Braulikov, OSB. Časť z krátkeho laudatio je nižšie. Sprievodná przentácia je tu.

Dnes je už medzi nami menej a menej ľudí, ktorí na vlastné oči videli a poznajú skutočnosť minulého socialistického režimu v Československu. Po nežnej revolúcii (1989), sa mnohým začali otvárať oči a spoznali, čo nám chýbalo, alebo čo nám predchádzajúci režim daroval a čo nedaroval. Mnohé dovtedy naše oči nevideli.

Tvoje oči videli

Tvoje oči videli je názov slávnostného zborníka štúdií venovaného benediktínovi Georgovi Braulikovi z Viedne. Profesor Braulik pomáhal posocialistickom období odborne a ľudsky v oblasti biblických vied, kňazským seminárom a fakultám a tiež aj viacerým konkrétnym Slovákom vo Viedni. Publikácia je prejavom vďačnosti a gratuláciou k jeho životnému jubileu. Bude prezentovaná pri slávnostnej prednáške prof. P. Braulika, na RKCMBF UK v Bratislave 7. októbra 2021, s názvom Milovať cudzinca. O prikázaní v Deuteronómiu 10,19. Medzi 13 spoluautormi tejto publikácie je aj Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup.

O Judite, odpustení a inom

Logo časopisu Studia Biblica Slovaca

Vyšlo júnové číslo 13. ročníka časopisu Studia Biblica Slovaca – prorokoch. K nahliadnutiu online si kliknite tu a k zakúpeniu toho decembrového darčeka, i keď vedeckého ale možno aj vianočného, kontaktujte čím skôr Fakultnú knižnicu RKCMBF UK tu.