Archív kategorií: Aktuality

Abdiáš, Jonáš, Micheáš

Vydavateľstvo Dobrá kniha prichádza na trh s ďalším komentárom zo série Komentáre k Starému zákonu. Tento druhý zväzok obsahuje komentáre ku Knihe proroka Abdiáša, Knihe proroka Jonáša a Knihe proroka Micheáša. Aj keď tieto prorocké spisy nepatria k dlhým knihám Starého zákona, autor komentára Dr. Miroslav Varšo, nielen pútavo a ľahko, ale aj biblicky fundovane a príťažlivo, a teologicky vyrovnane odkrýva jedinečné spisy Svätého písma. Pokračovať na Abdiáš, Jonáš, Micheáš

The Book of Joshua and the Land of Israel

Faculty of Theology of  Catholic University of Leuven sponsored 59th Colloquium Biblicum Lovaniense. The Colloquium with its theme The book of Joshua and the land of Israel took place from 26th till 28th of July 2010. President Ed Noort, professor from University of Groningen, opened the Coloquium with his paper Josua im Wandel. Zu Stand und Perspektiven der Forschung am Buch Josua.
Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Lueven (Belgicko) zorganizovala v dňoch 26.-28. júla 2010 59. ročník biblických dňov Colloquium Biblicum Lovaniense s názvom Kniha Jozue a zem Izraela. Biblickú konferenciu otvoril jej predseda prof. Ed Noort. Na záver konferencia bola pripomenutá téma budúcoročného 60. ročníka Colloquium Biblicum Lovaniense Apokryfné evanjeliá v kontexte ranokresťanskej teológie; konferencia bude opäť v dňoch 26.-28. júla, na pôde Katolíckej univerzity v Leuven.
Mesto Lueven (Lovaň) je belgické univerzitné mesto a má takmer 90 000 … Pokračovať na The Book of Joshua and the Land of Israel

Publikácia Kňaz včera a dnes

Cyklus biblicko-teologických prednášok Kňaz včera a dnes, konaný v rámci Roka kňazov v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne, našiel svoj výstup v podobe rovnomennej publikácie – Kňaz včera a dnes. Hlavným obsahom tejto kolektívnej monografie je 14 odborných biblických a teologických prednášok, ktoré odzneli počas siedmich večerov v mesiacoch od októbra do mája v akademickom roku 2009/2010. Prednášky boli odvysielané aj v Televízii Lux v relácii … Pokračovať na Publikácia Kňaz včera a dnes