Archív kategorií: Archív

Kráľ Dávid žije a pretrvá!

Dormition abbeyObdobným heslom “Nech žije a pretrvá kráľ Dávid!” sa končí výzva, ktorou bola zverejnená správa “modlitbou/protestom za udržanie vrchu Sion židovským”. Ide o výzvu na protest, ktorý sa má uskutočniť 12. mája 2014 o 16.00 hod, proti prítomnosti tých, ktorí znesväcujú “miesto odpočinku nášho kráľa”.

Treba pripomenúť, že Vrch Sion, kde sa dnes nachádza miesto večeradla, už stáročia je obývaný kresťanmi. Okrem územia, ktoré patrí gréckej ortodoxnej cirkvi a arménskej Cirkvi, vrch Sion v Jeruzaleme je poznačený dlhotrvajúcou prítomnosťou františkánov (Cenacolo) a Pokračovať na Kráľ Dávid žije a pretrvá!

Čas ďakovať za putovanie žalmami až k jubileu

1000 rokov ako 1 deň (Ž 90,4)

Tri roky, od februára 2011, sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského stretávali poslucháči z farností diecézy s prednášajúcimi na cykle otvorených prednáškových večeroch s nosnou témou Žalmy.  Pred slávnostným zavŕšením cyklu Slovom žalmu k jubileu s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom SJ v nedeľu 15. decembra 2013, je čas na slovo i prejav poďakovania mnohým, ktorí cyklus SŽkJ tvorili.  Nahliadnime krátko na podujatie v celku i za pomoci odkazov na žalmy v siedmych „P“.

I. Podnet

V decembri 2010 vyzvali naši biskupi slovenských veriacich na trojročnú prípravu k jubileu 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda. V tom čase (11. novembra 2010) sme v Kňazskom seminári uviedli i posynodálnu exhortáciu pápeža Benedikta XVI. – Verbum Domini. Tieto dve výzvy – slovenská a celocirkevná – však boli len posilnením realizácie iného vyzvania, ktorým už dnes zosnulý biskup Mons. Rudolf Baláž nabádal k „otváraniu Písiem“ na pôde Teologického inštitútu v Badíne i pre širšiu verejnosť… Pokračovať na Čas ďakovať za putovanie žalmami až k jubileu

Východ i Západ Cirkvi pod Božou vernosťou (Ž 136)

Obraz Božej vernosti (chesed)

V pondelok 14. októbra 2013 sa účastníci cyklu Slovom žalmu k jubileu III. zišli v Kňazskom seminári v Banskej Bystrici – Badíne a venovali sa témam Viera Cirkvi Východu a Západu a Božie milosrdenstvo v Žalme 136.

Po slávnostnej modlitbe vešpier, ktorú viedol prešovský pomocný biskup Mons. Milan Lach SJ, vystúpil i on sám s prednáškou Viera Cirkvi Východu a Západu. Druhá prednáška bola zameraná na Božie milosrdenstvo, ktoré pramení z Božej vernosti podľa Žalmu 136. Pokračovať na Východ i Západ Cirkvi pod Božou vernosťou (Ž 136)