Archív kategorií: Biblistika

Vedecké, resp. odborné štúdie, alebo výstupy

Výročie posviacky Baziliky svätého hrobu

Predpokladaný vzhľad križiackej Baziliky Svätého hrobu zdroj: http://www.holysepulchre.custodia.org/default.asp?id=4084

15. júl sa slávi ako výročný deň posviacky Baziliky Svätého hrobu, ktorá spája hlavné miesta smrti (Kalvária) a zmŕtvychvstania (Svätý hrob) Ježiša z Nazeratu, Krista a Pána. Bazilika Svätého hrobu má azda najzaujímavejšiu históriu zo svetových posvätných kultových miest.

Predstavíme si len niekoľko súvislostí Pokračovať na Výročie posviacky Baziliky svätého hrobu

Nové číslo o téme násilia a o (ne)obrátení Pavla

Logo časopisu Studia Biblica Slovaca

Bohoslovecká fakulta UK v Bratislave vydala ďalšie číslo časopisu Studia Biblica Slovaca. Nové číslo 9. ročníka časopisu ponúka šesticu vedeckých príspevkov (tu Zhrnutia) a recenzie niekoľkých nových odborno-vedeckých publikácií. V prvých štyroch príspevkoch StBiSl 9 (1/2017) pojednáva popri exegetických problémoch aj o pravde v Biblii. Ide o Pokračovať na Nové číslo o téme násilia a o (ne)obrátení Pavla