Archív kategorií: Štúdie

Milosť v Lutherovej Biblii

Wittenbergská Lutherova Biblia (evid. č. L-6687, ŠVK Banská Bystrica)

Vznešený a nesmierne významný pojem „milosť“ má v kresťanskej tradícii hlboké korene v Biblii. Štúdia Milosť v moderných vydaniach Lutherovej Biblie a v banskobystrickej Biblii wittemberského vydania z roku 1555 skúma výskyt slova milosť v niekoľkých vydaniach Lutherovej Biblie za ostatných 500 rokov. Medzi nimi je okrem iných i jedinečné wittenberské vydanie Biblie z roku 1555 z depozitu Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici (evid. č. L-6687) a i dve ostatné vydania Lutherovej Biblie z roku 1984 a 2017. Medzi viacerými vydaniami jestvuje rozdiel v použití, resp. v preklade slova milosť (hebr. chén; gr. charis). Výsledky porovnávania medzi týmito jednotlivými vydaniami sú konfrontované aj s originálnymi textami Biblie. Hlavným cieľom štúdie bolo stanoviť translatologické charakteristiky novších revidovaných vydaní v súvislosti s pojmom milosť.

Nebezpečenstvá pri prechode Jordánom

12 kameňov – symbol prechodu Jorádnom

V dňoch 25. – 26. októbra 2016 organizovala Gréckokatolícka eparchia Košice v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach medzinárodnú vedeckú konferenciu “Text v kontextoch. Text v interdisciplinárnych interpretáciách”. Pomerne široká paleta príspevkov, zameraná na problematiku textu z pohľadu filozofickej hermeneutiky, filozofie jazyka a literárnej vedy, bolo publikovaná v rovnomennom zborníku, ktorý editoval Lukáš Šutor. Medzi niekoľkými biblickými štúdiami sa príspevok z názvom Nebezpečenstvá pri prechode Jordánom podľa exegétov venoval problematike historicko-kritickej metódy a jej aplikácie na text Joz 3-4.