Archív kategorií: Štúdie

Pozastavený Jordán v Joz 3,17

12 kameňov – symbol prechodu

Kniha Jozue opisuje v kapitolách 3 – 4 veľkolepý prechod Izraelitov cez rieku Jordán, čoho pripomienkou na veky budú kamene v Gilgále. Štúdia o pozastavenom Jordáne v Joz 3,17 (uverejnená v časopise Studia Biblica Slovaca) skúma vyjadrenie, podľa ktorého mali kňazi údajne pevne stáť na suchej zemi uprostred Jordánu – zatiaľ čo všetok Izrael prechádzal po suchu.  Slovom “pevne” sa zvykne Pokračovať na Pozastavený Jordán v Joz 3,17

Štúdia o rozzúrenom pomstiteľovi

Nah 1,2Rozzúrený pomstiteľ. Prieskum použitia hebrejského koreňa nqm s emotívnym podfarbením ako Božieho prívlastku

Staroveká hebrejská tradícia nielenže zakazuje pomstychtivosť a hnevlivosť, ale prikazuje ohľaduplnosť voči blížnemu: „Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého!“ (Lv 19,18). Naproti tomu tá istá biblická tradícia hovorí o hnevlivom, ba dokonca o pomstivom Bohu. Dnešnému čitateľovi je tak predložená Pokračovať na Štúdia o rozzúrenom pomstiteľovi