Archív kategorií: Judaica

Texty, témy, tradície, týkajúce sa židovstva

Nemá deň 12 hodín?

Rimske slnecne hodiny
Rímske slnečné hodiny v múzeu v Side, Turecko

Časopis Liturgia v ročníku 24 v novom čísle 3/2014 predstavuje okrem iného aj štúdiu o delení denného a nočného času v biblickej tradícii.

Štúdia s názvom Nemá deň dvanásť hodín? Pozadie židovského a ranokresťanského delenia času predstavuje korene delenia dňa a noci v rôznych kultúrach, ktoré súvisia s kresťanskou tradíciou. Grécke delenie svetelnej časti dňa na štyri úseky a delenie noci na štyri stráže je predchodcom Pokračovať na Nemá deň 12 hodín?

Pre Jeruzalem proste o pokoj (Ž 122)

Zlata brána, Jeruzalem

Pred pár mesiacmi som prišiel do Jeruzalema. A som sa i zaradoval. Každý veriaci kresťan vie, že Jeruzalem je miesto kde zomrel, ale aj vstal z mŕtvych náš Pán. Jeruzalem je mesto, kde ešte v Ježišových časoch stál chrám, ako jedinečné miesto Božej prítomnosti.

Dnes, 24. júla 2014, v 16. dni Izraelskej ofenzívy do Gazy s názvom Protective Edge Ochranný lem a pár pred koncom moslimského ramadánu, napätie rastie aj Pokračovať na Pre Jeruzalem proste o pokoj (Ž 122)