Archív kategorií: Judaica

Texty, témy, tradície, týkajúce sa židovstva

Dejiny Blízkeho východu pomocou 40 máp

Plodný poloblúk Blízkeho východStaroveký Blízky východ bol oblasťou vysoko vyspelých kultúr, o čom svedčia tak staroveké texty ako i nespočetné archeologické doklady a vykopávky. Aj v našom letopočte bol Blízky východ stredobodom pozornosti, spočiatku predovšetkým kresťanov. S príchodom islámu sa oblasť “plodného poloblúka” ešte viac stala centrom pozornosti a k dnešnému dňu tomu nie je inak. Formou 40 máp dejinného charakteru sa možno na tejto stránke zaujímavo a stručne oboznámiť s históriou tohto tak komplikovaného a príťažlivého regiónu Blízkeho východu.

Omšové texty v hebrejčine

BibleDuch svätý sa na prvé Pentekoste prejavil akoby ohnivými jazykmi nad hlavami modliacich sa a tiež i jazykmi, ktorým rozumeli i pútnici z ďaleka.

Prví kresťania sa iste modlili po hebrejsky a aramejsky a slávili Pánovu večeru – Eucharistiu v týchto rečiach. I dnes sú kresťania, ktorí nielen hovoria po hebrejsky, ale i slávia svätú omšu v hebrejskom jazyku (audio a texty).

Talit – modlitebný šál

 

Tallit – modlitebný šál

Talit je hebrejské slovo (טלית; prípadne „talet“ v sefradskej hebrejčine a „tales“ v jazyku jidiš) a je to židovský modlitebný plášť, resp. typ šálu, ktorý má na štyroch rohoch odevu cicijot, resp. po slovensky „kystky“ (Nm 15,39). Židia ho nosia počas rannej modlitby (šachrit), počas čítania Tóry, t. j. Pánovej náuky, resp. Zákona a na Deň zmierenia, 10. tišri – tzv. Jom kipur.

Kystky, ktoré sú jednou z charakteristík talitu sú práve tie strapce, o ktorých sa vyjadroval Ježiš z Nazaretu. Viac čítaj tu.