Archív kategorií: Nezaradené

Cleopas

Cleopas je občianske združenie, ktoré dobrovoľnou aktivitou svojich členov, odborne, materiálne a finančne:

• podporuje vedeckú a odborno-popularizačnú činnosť súvisiacu s vedeckým časopisom Studia Biblica Slovaca (www.biblica.sk).

• napomáha realizácii rozvojových projektov redakcie časopisu StBiSl;

• podporuje vydávanie vedeckých biblických publikácií v edícii Studia Biblica Slovaca – Supplementum;

• organizuje podujatia (konferencie, semináre, sústredenia magistrov teológie, …), ktoré rozvíjajú interdisciplinárne permanentné vzdelávanie vychádzajúce z Biblie;

• podporuje a šíri podujatia s cieľom posilniť biblickú kresťanskú tradíciu, napr. aj formou svojich podkastov – zverejnených na http://cleopas.biblica.sk/

Mysleli si, že je Ježišovým otcom

Spoľahlivá zmienka z evanjelií

Jozefov sen (Gandolfi, 1790)
Jozefov sen (Gandolfi, 1790)

Staršia tvár, väčšia brada a batoľa Ježiško v rukách, alebo malý chlapček stojaci popri ňom – to je štandardné zobrazenie, ktoré od stredoveku tradujú maliari, ktorí chceli predstaviť sv. Jozefa. Občas ho kreslili so stolárskymi atribútmi, ako píla, či kladivo inokedy s pučiacou palicou, ako symbolickým odkazom na Jeseho výhonok, z ktorého má vzísť Davidovský Mesiáš. Až neskorý apokryfný životopis Dejiny sv. Jozefa z 5. stor. predpokladá, že Jozef mal …

Jaskyne v Biblii

Nachádzajú sa jaskyne aj v Biblii? Áno, hoci sa ich nespomína tak veľa, ako ich máme na Slovensku. Všetky sú prístupné a nie sú nebezpečné. A i keď sú pomerne malé, o ich úlohe to nemožno povedať. Stačí si iba nalistovať príslušné stránky. V nasledujúcich statiach príspevku Jaskyne v Biblii z Pútnika svätovojtešského 2021 sa spustíme do jaskynných priestorov v Biblii a staneme sa tak amatérskymi biblickými speleológmi. Dúfam, že sa nestratíme :).