Archív kategorií: Nezaradené

Ježiš dal Veľkej noci nový rozmer

ilustračný obrázok, víno a maces

Veľká noc je pre kresťanov najdôležitejším sviatkom. Čo o jej slávení vieme pred ukrižovaním a zmŕtvychvstaním Ježiša? O židovskom Pesachu, kresťanskej Pasche a tiež o rozdiele medzi baránkovou a Ježišovou krvou sa možno dočítať v Katolíckych novinách, č. 13-14 (2021) priamo na webstránke týždenníka – tu.

Mysleli si, že je Ježišovým otcom

Spoľahlivá zmienka z evanjelií

Jozefov sen (Gandolfi, 1790)
Jozefov sen (Gandolfi, 1790)

Staršia tvár, väčšia brada a batoľa Ježiško v rukách, alebo malý chlapček stojaci popri ňom – to je štandardné zobrazenie, ktoré od stredoveku tradujú maliari, ktorí chceli predstaviť sv. Jozefa. Občas ho kreslili so stolárskymi atribútmi, ako píla, či kladivo inokedy s pučiacou palicou, ako symbolickým odkazom na Jeseho výhonok, z ktorého má vzísť Davidovský Mesiáš. Až neskorý apokryfný životopis Dejiny sv. Jozefa z 5. stor. predpokladá, že Jozef mal …

Jaskyne v Biblii

Nachádzajú sa jaskyne aj v Biblii? Áno, hoci sa ich nespomína tak veľa, ako ich máme na Slovensku. Všetky sú prístupné a nie sú nebezpečné. A i keď sú pomerne malé, o ich úlohe to nemožno povedať. Stačí si iba nalistovať príslušné stránky. V nasledujúcich statiach príspevku Jaskyne v Biblii z Pútnika svätovojtešského 2021 sa spustíme do jaskynných priestorov v Biblii a staneme sa tak amatérskymi biblickými speleológmi. Dúfam, že sa nestratíme :).