Archív kategorií: Nezaradené

krátka krížová cesta

Dlažba z pretória (Jeruzalem)

S predlžujúcimi sa jarnými dňami sa predlžujú aj dni mnohých ľudí; dôvod každý odhadne rýchlo – pochádza z nezvyčajnej pandemickej situácie, ktorá modernú spoločnosť odmocňuje.

Z benediktínskeho vydavateľstva AbvvoB vyšla Krátka krížová cesta (na stiahnutie tu), ktorá Vám môže skrátiť i spríjemniť nepríjemné dni. Aj preto, že si môžete do nej značiť Vy sami. Vedie totiž k oživeniu vzťahu k tomu, ktorý je život.

Eliášov Krčah

Predmetom štúdie Od kráľovho krčaha k prorokovmu je sedem výskytov slova צַפּחַַת „krčah“ v hebrejskej Biblii. Pozoruhodné je nielen objavenie sa „krčaha na vodu“ pri Šaulovi v 1Sam 26, ale Dávidov výslovný záujem
oň. Podobný krčah na olej sa objaví v príbehu o Eliášovom zázraku s olejom a múkou u vdovy v Sarepte (1Kr 17,8-16).