Archív kategorií: Nezaradené

František vo Svätej zemi

Aby jedno boliV dňoch 24.-26. mája 2014 navštívi pápež František Svätú zem. Počas troch dní stretne kresťanov i autority Jordánska, Palestínskej samospráva a Izraela. Podrobný program tu. Studium Biblicum Franciscanum spolu s Custódiou Terrae Sanctae organizovalo v čase Veľkonočnej oktávy už 39. ročník biblicko-teologického vzdelávania pre Jeruzalemských katolíckych záujemcov o Sväté písmo a spojilo ho s úvahami nad Apoštolskou exhortáciou Evangelii gaudium. Na úrovni Katolíckej cirkvi má Latinský patriarchát na starosti bezprostredné prípravy na pápežovu návštevu. Tá sa koná z príležitosti 50. výročia návštevy Pavla VI. vo Svätej zemi. Podrobnejšie informácie o návšteve možno nájsť na stránke venovanej Pápežovej návšteve vo Svätej zemi.

Dejiny Blízkeho východu pomocou 40 máp

Plodný poloblúk Blízkeho východStaroveký Blízky východ bol oblasťou vysoko vyspelých kultúr, o čom svedčia tak staroveké texty ako i nespočetné archeologické doklady a vykopávky. Aj v našom letopočte bol Blízky východ stredobodom pozornosti, spočiatku predovšetkým kresťanov. S príchodom islámu sa oblasť “plodného poloblúka” ešte viac stala centrom pozornosti a k dnešnému dňu tomu nie je inak. Formou 40 máp dejinného charakteru sa možno na tejto stránke zaujímavo a stručne oboznámiť s históriou tohto tak komplikovaného a príťažlivého regiónu Blízkeho východu.

Abrahám a smrť (obhajoba)

1393 Najstarsi chorvatsky text v kurzivnej hlaholike10. apríla 2014 na Fakulte biblických vied a archeológie v Jeruzaleme, don Nikola Mladineo obhájil svoju doktorskú prácu s názvom: Abramo e la morte.
Sulla priorità della recensione breve del “Testamento di Abramo”:
il contributo dei
mss croati glagolitici e lo studio delle tradizioni giudaiche peritestamentarie.

Komisia: Commissione: F. Manns – A. Kovačević – V. Lopasso – B. Štrba.

Zaujímavosťou dizertačnej práce bolo pojednávanie o chorvátskych rukopisoch v hlaholike, ktoré autor študoval a porovnával s gréckym apokryfným spisom. Viac na stránke SBF.