Archív kategorií: Výklady

Správa zahŕňa aj odkaz na dokument s výkladom biblického textu

Pozastavený Jordán v Joz 3,17

12 kameňov – symbol prechodu

Kniha Jozue opisuje v kapitolách 3 – 4 veľkolepý prechod Izraelitov cez rieku Jordán, čoho pripomienkou na veky budú kamene v Gilgále. Štúdia o pozastavenom Jordáne v Joz 3,17 (uverejnená v časopise Studia Biblica Slovaca) skúma vyjadrenie, podľa ktorého mali kňazi údajne pevne stáť na suchej zemi uprostred Jordánu – zatiaľ čo všetok Izrael prechádzal po suchu.  Slovom “pevne” sa zvykne Pokračovať na Pozastavený Jordán v Joz 3,17

Dobrá zvesť o Mesiášovi

Matúš a Marek, detail (J. Jordaens, 1625-1630)
Matúš a Marek, detail (J. Jordaens, 1625-1630)

Evanjelium znamená dobrá zvesť a v kresťanskom kontexte predovšetkým dobrá správa o Ježišovi z Nazareta. Mnohí z Izraela uverili v neho ako v očakávaného Mesiáša, ktorý mal zachrániť Boží ľud a pripraviť cestu kráľovstvu Boha. Predložené vysokoškolské skriptá Dobrá zvesť o Mesiášovi tvoria časť študijného materiálu predmetu Synoptické evanjeliá. Boli vyhotovené Pokračovať na Dobrá zvesť o Mesiášovi