Archív kategorií: Výklady

Správa zahŕňa aj odkaz na dokument s výkladom biblického textu

Dobrá zvesť o Mesiášovi

Matúš a Marek, detail (J. Jordaens, 1625-1630)
Matúš a Marek, detail (J. Jordaens, 1625-1630)

Evanjelium znamená dobrá zvesť a v kresťanskom kontexte predovšetkým dobrá správa o Ježišovi z Nazareta. Mnohí z Izraela uverili v neho ako v očakávaného Mesiáša, ktorý mal zachrániť Boží ľud a pripraviť cestu kráľovstvu Boha. Predložené vysokoškolské skriptá Dobrá zvesť o Mesiášovi tvoria časť študijného materiálu predmetu Synoptické evanjeliá. Boli vyhotovené Pokračovať na Dobrá zvesť o Mesiášovi

Biblia a súčasnosť – zborník

Medzinárodná konferencia, organizovaná 22. novembra 2016 v poľskom meste Gorlice priniesla svoje výsledky aj v konferenčnom zahraničnom zborníku s názvom Biblia a współczesność” – teologiczne, kanoniczne, socjalne i społeczne przesłanie Biblii dla współczesności, ktorý je dostupný na stránke vydavateľstva ELPIS. Medzi iný príspevkami, jeden sa venoval Textu Joz 5,10-12 a motívu dvoch sviatkov Paschy a Nekvasených chlebov.