Archív kategorií: Výklady

Správa zahŕňa aj odkaz na dokument s výkladom biblického textu

Nové číslo o téme násilia a o (ne)obrátení Pavla

Logo časopisu Studia Biblica Slovaca

Bohoslovecká fakulta UK v Bratislave vydala ďalšie číslo časopisu Studia Biblica Slovaca. Nové číslo 9. ročníka časopisu ponúka šesticu vedeckých príspevkov (tu Zhrnutia) a recenzie niekoľkých nových odborno-vedeckých publikácií. V prvých štyroch príspevkoch StBiSl 9 (1/2017) pojednáva popri exegetických problémoch aj o pravde v Biblii. Ide o Pokračovať na Nové číslo o téme násilia a o (ne)obrátení Pavla

Pozastavený Jordán v Joz 3,17

12 kameňov – symbol prechodu

Kniha Jozue opisuje v kapitolách 3 – 4 veľkolepý prechod Izraelitov cez rieku Jordán, čoho pripomienkou na veky budú kamene v Gilgále. Štúdia o pozastavenom Jordáne v Joz 3,17 (uverejnená v časopise Studia Biblica Slovaca) skúma vyjadrenie, podľa ktorého mali kňazi údajne pevne stáť na suchej zemi uprostred Jordánu – zatiaľ čo všetok Izrael prechádzal po suchu.  Slovom “pevne” sa zvykne Pokračovať na Pozastavený Jordán v Joz 3,17