Od kráľovho krčaha k prorokovmu

Od kráľovho krčaha k prorokovmu.
Prieskum motívu „krčaha“ צַפּחַתַ v masoretskom texte. In: Studia Biblica Slovaca 11 (1/2019)

Milosť v Lutherovej Biblii

ŠTRBA, Blažej: Milosť v moderných vydaniach Lutherovej Biblie a v banskobystrickej Biblii wittemberského vydania z roku 1555. In: LAPKO, Róbert (ed.) Martin Luther po päťsto rokoch [online]. Bratislava: Veda, 2018, s. 42-72. ISBN 978-80-89489-35-0.

Nebezpečenstvá pri prechode Jordánom

in: Lukáš Šutor (ed.): Text v kontextoch. Text v interdisciplinárnych interpretáciách. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Október 2016, Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2018, s. 155-193.