Okrídlený ochranca (Ž 63)

Od pohľadu k oslave okrídleného ochrancu. Teologická zmena v žaltári prostredníctvom Ž 63,3-4. In: Studia Biblica Slovaca 6 (1/2014) 41-69