Nebezpečenstvá pri prechode Jordánom

  • Verzia
  • Stiahnuť 385
  • Veľkosť súboru 1.99 MB
  • Počet súborov 1
  • Dátum vytvorenia 29/05/2018
  • Posledná aktualizácia 17/06/2018

Nebezpečenstvá pri prechode Jordánom

in: Lukáš Šutor (ed.): Text v kontextoch. Text v interdisciplinárnych interpretáciách. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Október 2016, Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2018, s. 155-193.