číslo o prorokoch

Logo časopisu Studia Biblica Slovaca

Vyšlo opäť včas nové číslo 12. ročníka časopisu Studia Biblica Slovaca – prorokoch. K nahliadnutiu online si kliknite tu a k zakúpeniu toho decembrového darčeka, i keď vedeckého ale možno aj vianočného, konktaktuje čím skôr Fakultnú knižnicu RKCMBF UK tu.

Sústredenie

V piatok poobede a v sobotu doobeda mali študenti prvého ročníka našej RKCMBF UK na TI v Nitre biblické sústredenie. Predmetom spoločných stretnutí boli Žalm 104 a 19 a najmä téma Lectio divina ako spôsob, ktorým sa približujeme k Slovu. Prítomnosť p. rektora bola povzbudením.