Category Archives: Nezaradené

Eliášov Krčah

Predmetom štúdie Od kráľovho krčaha k prorokovmu je sedem výskytov slova צַפּחַַת „krčah“ v hebrejskej Biblii. Pozoruhodné je nielen objavenie sa „krčaha na vodu“ pri Šaulovi v 1Sam 26, ale Dávidov výslovný záujem
oň. Podobný krčah na olej sa objaví v príbehu o Eliášovom zázraku s olejom a múkou u vdovy v Sarepte (1Kr 17,8-16).

Melchizedech a jeho požehnanie

Melchizedech (Žilina)

Dňa 6. novembra 2019 Žiline v centre Expozícia IKONA, v budove HOUR sa o 17.00 hod stretli záujemcovia o biblickú tému Melchizedech podľa Písma. Kráľ pokoja a kňaz naveky. Po úvodnej modlitbe a následnej prednáške stretnutie pokračovalo diskusiou.

Prezentácia prednášky v powerpoint je TU.