Category Archives: Populárno-biblické

200. výročie a “Žije vo mne Kristus”

jubileum-mamKongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa a Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa sú dve kongregácie zo založenia ct. Matkou Alfonzou Máriou. Z príležitosti 200. výročia od narodenia tejto zakladateľky a ctihodnej Božej služobnice (* 9.9.1814), obe kongregácie spoločne oslávili toto jubileum 29. augusta 2014 v priestoroch Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Oslava sa začalo dopoludnia formou sympózia v Aule svätého Jána Pavla II. pod mottom, ktoré sprevádzalo kongregácie počas troch rokov prípravy na toto jubileum: Veľkosť jednoduchého života. Medzi prednášateľmi na sympóziu budú: Sr. Lucella Maria Werkstetter, sr. M. Katarína Krištofová SDR, Mgr. Ľubomír Grega, S.S.Dr. Blažej Štrba (Žije vo mne Kristus [prezentácia prednášky tu a publikovaný príspevok v pdf tu]), doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD. Continue reading 200. výročie a “Žije vo mne Kristus”

2000-ročný odvodňovací kanál odkrytý

Odvodňovací kanál – Jeruzalem

Od roku 2007 do 2012, Ronny Reich a Eli Shukron z poverenia IAA (Israel Antiquities Authority), viedli systematické vykopávky hlavného vodného odvodňovacieho tunela mesta Jeruzalema z obdobia Druhého chrámu. Kanál sa nachádzal vedľa schodišťa, ktoré spájalo Chrám s nádržou Siloe, zdrojom čistej vody a možnosti slávnostných procesií z od nádrže do Chráme v čase sviatkov ako napr. Sukkot (Stánky).

Dnes je už odhalených cca 700m tohto „veľkolepého“ odvodňovacieho kanálu, vnútri údolia Tyropoeon, ktoré prechádza pod stredom mesta. Tyropoeon, tzv. Syrové údolie, prechádza bezprostredne západne od chrámovej plošiny a zostupuje Continue reading 2000-ročný odvodňovací kanál odkrytý