Category Archives: Rôzne

Výročie posviacky Baziliky svätého hrobu

Predpokladaný vzhľad križiackej Baziliky Svätého hrobu zdroj: http://www.holysepulchre.custodia.org/default.asp?id=4084

15. júl sa slávi ako výročný deň posviacky Baziliky Svätého hrobu, ktorá spája hlavné miesta smrti (Kalvária) a zmŕtvychvstania (Svätý hrob) Ježiša z Nazeratu, Krista a Pána. Bazilika Svätého hrobu má azda najzaujímavejšiu históriu zo svetových posvätných kultových miest.

Predstavíme si len niekoľko súvislostí Continue reading Výročie posviacky Baziliky svätého hrobu

Mojžiš medzi osobnosťami našej viery

Ilustrácia behu viery (2Tim 4,7) (J. Jáger)Kolektívna monografia Osobnosti našej viery (z edície Studia Xaveriana 4) vznikla ako výsledok biblického a historického prieskumu viacerých autorov. Publikácia skúma špecifické osobitosti vybraných ôsmich osobností, ktoré svojimi názormi, skutkami a postojmi kladne ovplyvnili svoju dobu a zostávajú vzormi pre generácie vodcov i vedcov, mienkotvorcov a progresívnych hýbateľov spoločnosti. Výber osobností súvisel Continue reading Mojžiš medzi osobnosťami našej viery