Category Archives: Výklady

Správa zahŕňa aj odkaz na dokument s výkladom biblického textu

Nové číslo o téme násilia a o (ne)obrátení Pavla

Logo časopisu Studia Biblica Slovaca

Bohoslovecká fakulta UK v Bratislave vydala ďalšie číslo časopisu Studia Biblica Slovaca. Nové číslo 9. ročníka časopisu ponúka šesticu vedeckých príspevkov (tu Zhrnutia) a recenzie niekoľkých nových odborno-vedeckých publikácií. V prvých štyroch príspevkoch StBiSl 9 (1/2017) pojednáva popri exegetických problémoch aj o pravde v Biblii. Ide o Continue reading Nové číslo o téme násilia a o (ne)obrátení Pavla

The Jordan Stopped Flowing in Josh 3:17

Infinitive absolute הָכֵן in Josh 3:17 is usually translated by the adverb “firmly” which allegedly characterizes the pose of the priests carrying the ark of the covenant of the Lord. This accepted translation seems to be heavily influenced by the Vulgate tradition, and yet, it is not supported by the Septuagint. The present study highlights the weaknesses of the commonly repeated translation and justifies an alternative rendition of the Hebrew infinitive as an adjective that characterizes Jordan – stopped flowing because of the procession led by the Lord of all the earth.

 

Keywords: Jordan, Joshua, the ark of the covenant of the Lord, priests, Josh 3:17.