Hľadanie – veľkonočné

„Adam, kde si?“
Človek sa stratil,
v ľudskej zmesi.
K sebe sa zvrátil.

Mal sa rajsky.
Chcel azda viac
a bez vrásky
– sám – na mesiac?

(celý vinš tu)