Bohom zdrvený

Biblický vstup k nedeľným čítaniam 29. nedele “B” (17. 10. 2021) si môžete vypočuť tu. K hlavným motívom čítaní patrí Pánov sluha, ktorého bolestná cesta a cesta služby sú tie, ktoré iných privádzajú k životu (podľa biblickej) spravodlivosti.

Slávnostný zborník pre Georga BraUlika

7. októbra 2021 bol na RKCMBF UK uvedený slávnostný zborník s názom Tvoje oči videli. Štúdie venované Georgovi Braulikov, OSB. Časť z krátkeho laudatio je nižšie. Sprievodná przentácia je tu.

Dnes je už medzi nami menej a menej ľudí, ktorí na vlastné oči videli a poznajú skutočnosť minulého socialistického režimu v Československu. Po nežnej revolúcii (1989), sa mnohým začali otvárať oči a spoznali, čo nám chýbalo, alebo čo nám predchádzajúci režim daroval a čo nedaroval. Mnohé dovtedy naše oči nevideli.