Category Archives: Populárno-biblické

Rebélie Izraelitov na púšti – prezentácie

V dňoch 12. – 14. januára 2018 sa pod záštitou Teologicko-spirituálnej komisie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku konal v Školiacom a kongresovom stredisku Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Modre – Harmónii biblický seminár na tému „Rebélie Izraelitov počas putovania púšťou s Pánom v ich strede“. Zúčastnilo sa Continue reading Rebélie Izraelitov na púšti – prezentácie

Benediktínky v škole Božieho slova

Kláštor benediktínok (Horné Orešany)

V sobotu 4. 11. 2017 v benediktínskom kláštore v Horných Orešanoch sa dcéry sv. Benedikta a sv. Školastiky budú venovať čítaniu a štúdiu Biblie. Sériu prednášok sprevádza  (dve doobeda, 9.00-9.45; 10.00-11.00 a dve poobede, 13.45-14.30 a 15.00-15.45) nielen diskusia, ale i modlitba.

O Martinovi Lutherovi v Centre spirituality Východ-západ

Pred viac ako 1600 rokmi dnes už svetoznámy sv. Hieroným preložil Bibliu z pôvodiny do reči, ktorá v tom čase bola mnohým čítajúcim zrozumiteľná – do latinčiny. O viac ako 1100 neskôr po ňom aj Martin Luther urobil podobný počin prekladu Biblie do reči nemecky hovoriaceho ľudu. Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach v spolupráci s Centrom spirituality Východ-Západ M. Lacka, TF TU organizuje 5. októbra 2017 vedeckú konferenciu, ktorá sa bude týkať Continue reading O Martinovi Lutherovi v Centre spirituality Východ-západ