Category Archives: Populárno-biblické

Biblické fragmenty

Publikácia Biblické fragmenty je zbierkou stručne spracovaných rôznych biblických tém od autorov J. Jančoviča a B. Štrbu. Obsahuje malé odblesky známych stránok Biblie. Jednotlivé články odrážajú tak starozákonné, ako i novozákonné motívy. Dočítate sa v nich

Biblický víkend 2020

Keď je niečo čo i len trocha zahalené tajomstvom, zväčša nás to láka. Zažili to aj rodiny s deťmi, ktoré sa od 17. do 19. januára 2020 stretli v Badíne v duchovnom centre. Zjednotilo ich Božie slovo so špeciálnym zameraním na Eucharistiu. Išlo o Biblický víkend. Viac o tejto aktivite si môžete vypočuť v archíve Rádia Regina (tu)

Prezentácia 1: Vyslobodenie z otroctva [k bohoslužbe] (Ex 14,5-15,2)

Prezentácia 2: Božie kráľovstvo medzi nami (Mk 1,9-15)

Prezentácia 3. Inaugurácia šťastného života (Lk 4,14-22)

Prezentácia 4: Božský pokrm pre spoločný život (Jn 6,1-15)

Rebélie Izraelitov na púšti – prezentácie

V dňoch 12. – 14. januára 2018 sa pod záštitou Teologicko-spirituálnej komisie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku konal v Školiacom a kongresovom stredisku Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Modre – Harmónii biblický seminár na tému „Rebélie Izraelitov počas putovania púšťou s Pánom v ich strede“. Zúčastnilo sa Continue reading Rebélie Izraelitov na púšti – prezentácie