Category Archives: Výklady

Správa zahŕňa aj odkaz na dokument s výkladom biblického textu

Hriech autorít

Vo štvrtok 25. apríla 2019 odznela na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rámci Fakultných štvrtkov prednáška s názvom Incident pri Meríbskych vodách. Hriech vodcov podľa Nm 20,1-13. Sprievodnú prezentáciu je možné stiahnuť tu.

Nové číslo o téme násilia a o (ne)obrátení Pavla

Logo časopisu Studia Biblica Slovaca

Bohoslovecká fakulta UK v Bratislave vydala ďalšie číslo časopisu Studia Biblica Slovaca. Nové číslo 9. ročníka časopisu ponúka šesticu vedeckých príspevkov (tu Zhrnutia) a recenzie niekoľkých nových odborno-vedeckých publikácií. V prvých štyroch príspevkoch StBiSl 9 (1/2017) pojednáva popri exegetických problémoch aj o pravde v Biblii. Ide o Continue reading Nové číslo o téme násilia a o (ne)obrátení Pavla