Koniec Roka kňazov

V piatok 11. júna 2010, na Sviatok Božského Srdca Ježišovho Pápež Benedikt XVI. pri slávení Eucharistie na Námestí sv. Petra v Ríme slávnostne uzavrie Rok kňazov.

V Roku kňazov usporiadala Katedra biblických vied RKCMBF UK v Bratislave, pracovisko Badín a Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne cyklus biblicko-teologických večerov Kňaz včera a dnes. Medzi inými témami bol prezentovaná (21. apríla 2010)  aj prednáška Kňaz podľa radu Melchizedechovho.

O kňazoch na Karmeli

V piatok 11. júna 2010, na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a na záver Roka kňazov, bude téma biblického stretnutia s bosými karmelitánkami Kláštora Božieho milosrdenstva a Kráľovnej Karmelu v Detve práve Kňazstvo v Biblii a dnešný kňaz