seminár o Historických knihách

Pápežský biblický inštitút v Ríme organizuje v poradí už 7. ročník biblického aktualizačného seminára pre vyučujúcich Sväté písmo. V dňoch 22.-27. 1. 2018 budú jeho témou Historické knihy Starého zákona. Podrobný program sa nachádza na webstránke samotného inštitútu.

Rebélie Izraelitov na púšti – prezentácie

V dňoch 12. – 14. januára 2018 sa pod záštitou Teologicko-spirituálnej komisie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku konal v Školiacom a kongresovom stredisku Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Modre – Harmónii biblický seminár na tému „Rebélie Izraelitov počas putovania púšťou s Pánom v ich strede“. Zúčastnilo sa Pokračovať na Rebélie Izraelitov na púšti – prezentácie