Melchizedech a jeho požehnanie

Melchizedech (Žilina)

Dňa 6. novembra 2019 Žiline v centre Expozícia IKONA, v budove HOUR sa o 17.00 hod stretli záujemcovia o biblickú tému Melchizedech podľa Písma. Kráľ pokoja a kňaz naveky. Po úvodnej modlitbe a následnej prednáške stretnutie pokračovalo diskusiou.

Prezentácia prednášky v powerpoint je TU.

Sophia in changing times

Kráľovské dvere (grécky ikona, Expozícia IKONY, Žilina)

Konferencia s názvom Sophia in changing times sa uskutočnila v Žiline v centre Expozícia IKONA, v budove HOUR v dňoch 11. – 12. 10. 2019. Vďaka tomuto centru a Teologickej fakultu TU sa na konferencii zišlo niekoľko desiatok účastníkov, tak aktívnych ako aj pasívnych, nielen zo Slovenska a Čiech, ale aj z Grécka, Ruska, Srbska, Talianska. Bohatý program je tu.

IOSOT 2019 v Aberdeen

IOSOT 2019

V dňoch 4. – 9. augusta 2019 sa v škotskom meste Aberdeen koná 23. kongres IOSOT (= International Organization for the Study of the Old Testament). Celosvetové stretnutie IOSOT 2019 Medzinárodnej organizácie pre štúdium Starého zákona sa uskutoční na pôde Univerzity Aberdeen.

Okrem 18 hlavných prednášok, desiatok workshopov a viac ako stovky malých prednášok, kongres ponúka pre circa pol tisíca účastníkov aj bohatý kultúrno-náboženský program (viac na webovskej stránke kongresu).