Prvý prior v Sampore

Prior o. Vladimír Kasan, OSB

Vo štvrtok 12. novembra 2020 si benediktíni konvetnuálneho priorátu kláštora Premenenia Pána v Sampore prvýkrát v histórii sami zvolili svojho priora – o. ThLic. Vladimíra Kasana, OSB.

Bolo to 17. novembra 2012, keď bol vtedy prvýkrát v histórii

Cvičenia Na Kalvárii

Kalvária, Nitra

V dňoch 8. – 13. 11. 2020 sa malá skupinka zasvätených venovala duchovnému osvieženiu čítaním biblických textov o Bohu Izraela a o Otcovi nášho Pána, Ježiša Krista. Elektronická forma niektorých prednášok je na stiahnutie tu: