Biblický víkend 2020

Keď je niečo čo i len trocha zahalené tajomstvom, zväčša nás to láka. Zažili to aj rodiny s deťmi, ktoré sa od 17. do 19. januára 2020 stretli v Badíne v duchovnom centre. Zjednotilo ich Božie slovo so špeciálnym zameraním na Eucharistiu. Išlo o Biblický víkend. Viac o tejto aktivite si môžete vypočuť v archíve Rádia Regina (tu)

Prezentácia 1: Vyslobodenie z otroctva [k bohoslužbe] (Ex 14,5-15,2)

Prezentácia 2: Božie kráľovstvo medzi nami (Mk 1,9-15)

Prezentácia 3. Inaugurácia šťastného života (Lk 4,14-22)

Prezentácia 4: Božský pokrm pre spoločný život (Jn 6,1-15)

Konferencia o prorokoch

Nové pohľady výskumu biblických postáv priniesla medzinárodná biblická konferencia, ktorá v dňoch 13. a 14. decembra 2019 v Badíne združila odborníkov z rímskokatolíckeho, gréckokatolíckeho, pravoslávneho, evanjelického i židovského akademického prostredia.

Nečakane

Narodenie (Geertgen tot Sint Jans, 1480)

Vinš nesmelo,
predkladám.
To by sa nesmelo
podliehať náladám.

Prišiel nečakane… (celý vinš tu)