Milosť v Lutherovej Biblii

Wittenbergská Lutherova Biblia (evid. č. L-6687, ŠVK Banská Bystrica)

Vznešený a nesmierne významný pojem „milosť“ má v kresťanskej tradícii hlboké korene v Biblii. Štúdia Milosť v moderných vydaniach Lutherovej Biblie a v banskobystrickej Biblii wittemberského vydania z roku 1555 skúma výskyt slova milosť v niekoľkých vydaniach Lutherovej Biblie za ostatných 500 rokov. Medzi nimi je okrem iných i jedinečné wittenberské vydanie Biblie z roku 1555 z depozitu Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici (evid. č. L-6687) a i dve ostatné vydania Lutherovej Biblie z roku 1984 a 2017. Medzi viacerými vydaniami jestvuje rozdiel v použití, resp. v preklade slova milosť (hebr. chén; gr. charis). Výsledky porovnávania medzi týmito jednotlivými vydaniami sú konfrontované aj s originálnymi textami Biblie. Hlavným cieľom štúdie bolo stanoviť translatologické charakteristiky novších revidovaných vydaní v súvislosti s pojmom milosť.

Emócie v Biblii

Emócie v Biblii (z obálky)

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského vydala vedeckú publikáciu s názvom Emócie v Biblii. Výskum fenoménu emócií v biblickej tradícii. Podľa slov prof. P. Farkaša, “jednotlivé kapitoly v tejto monografii sú výsledkom bádania renomovaných odborníkov a zároveň prvým Pokračovať na Emócie v Biblii