Melchizedech a jeho požehnanie

Melchizedech (Žilina)

Dňa 6. novembra 2019 Žiline v centre Expozícia IKONA, v budove HOUR sa o 17.00 hod stretli záujemcovia o biblickú tému Melchizedech podľa Písma. Kráľ pokoja a kňaz naveky. Po úvodnej modlitbe a následnej prednáške stretnutie pokračovalo diskusiou.

Prezentácia prednášky v powerpoint je TU.

Sophia in changing times

Kráľovské dvere (grécky ikona, Expozícia IKONY, Žilina)

Konferencia s názvom Sophia in changing times sa uskutočnila v Žiline v centre Expozícia IKONA, v budove HOUR v dňoch 11. – 12. 10. 2019. Vďaka tomuto centru a Teologickej fakultu TU sa na konferencii zišlo niekoľko desiatok účastníkov, tak aktívnych ako aj pasívnych, nielen zo Slovenska a Čiech, ale aj z Grécka, Ruska, Srbska, Talianska. Bohatý program je tu.