Ústup tmy – vianočný vinš

Ústup tmy

je nadpis vianočného vinša. Vychádza z tmy a hovorí o jej ústupe – tu.