Výkrik lekára z Lombardie

Pred deviatimi dňami k nám prišiel 75-ročný pastor. Bol to láskavý muž, mal vážne dýchacie ťažkosti, ale mal so sebou Bibliu a zapôsobil na nás tým, že z nej predčítal zomierajúcim a držal ich za ruku.
Všetci doktori sme boli unavení, znechutení, psychicky a fyzicky vyčerpaní, keď sa naskytla príležitosť počúvať ho. Teraz musíme priznať: my ako ľudia sme dosiahli svoje limity, viac už nemôžeme urobiť a pritom každý deň zomrie viac a viac ľudí. Sme celkom vyčerpaní, máme dvoch kolegov, ktorí umreli a iní boli nakazení.
Uvedomili sme si, že tam, kde končí to, čo človek môže urobiť, máme zrazu veľkú potrebu a začali sme od neho žiadať pomoc, kedykoľvek sa nám naskytlo pár voľných minút. Rozprávame sa medzi sebou a nemôžeme uveriť, že napriek tomu, že sme zarytí ateisti, teraz každý deň hľadáme pokoj a žiadame Pána, aby nám pomohol vytrvať, aby sme sa mohli starať o chorých. Včera zomrel 75-ročný pastor; a napriek tomu, že až dodnes sme tu za tri týždne mali viac ako 120 úmrtí a že sme boli všetci vyčerpaní, zničení, on nám dokázal, napriek jeho stavu a našim problémom, priniesť POKOJ, v ktorý sme už ani nedúfali.

Pastor odišiel k Pánovi a čoskoro ho budeme nasledovať, ak to bude takto pokračovať.

Nebol som doma už 6 dní, neviem, kedy som naposledy jedol, a uvedomujem si svoju neužitočnosť na tejto zemi a chcem venovať aj môj posledný dych pomoci ostatným. Som šťastný, že som sa vrátil k Bohu a i keď som obklopený utrpením a smrťou mne podobných.“

Svedectvo spracoval Gianni Giardinelli 

Publikované 20. 3. 2020 na facebooku a 21. 3. 2020 na https://www.marcotosatti.com/2020/03/21/il-grido-di-un-medico-in-lombardia-sul-virus-la-morte-e-dio/.

Postscriptum

Či vyššie uvedená správa je fake – falzifikát (o historickej skutočnosti faktu), žiaľ, nie som v stave posúdiť. Podobne by som však mohol spochybniť napr. aj posolstvo Knihy proroka Jonáša, ak by som ho postavil na (historickej) pravde-nepravde o tom, či by vôbec veľká ryba mohla Jonáša zhltnúť a po troch dňoch vyvrhnúť, alebo nie; alebo či by vôbec príkaz ninivského kráľa spôsobil obrátenie všetkých ľudí aj zvierat, alebo nie, atď. A ak Jonáša ryba nezhlta alebo ak kráľa neuposlúchli zvieratá, tak potom by bolo celkové posolstvo Jonášovej knihy falzifikát? Podobne, ak vyššie uvedená správa by mala byť falzifikátom (a možno sa to môže zdať aj kvôli úmyselnej zámene mien osôb, s ohľadom na možné dôsledky pre niektorých preživších z príbehu), možno predsa len však odzrkadľuje vážnosť situácie o epidémii a najmä vážnosť a pravdu o tom, ako s tým musia konkrétni ľudia zápasiť a prípadne sa vysporiadať s bolesťou či nekompromisnou smrťou. Nech by správa aj nebola pravdivá, udalosti života sú toho iba malými indikátormi. Výzva na obrátenie k Bohu je stále pravdivá [aktualizované 9.50h, 22. 3. 2020].

Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. (sv. Pavol, Rim 8,28)