Zmŕtvychvstanie v Starom zákone

Vo štvrtok 20. mája 2010 o 19.00 h. sa v aule U Jakuba dominikánskeho kláštora vo Zvolene stretol klub Myšlienkáreň, v ktorom účastníci večera si vypočuli prednášku na tému Korene zmŕtvychvstania v Starom zákone, po ktorej nasledovala diskusia.